Мишуринрізька філія І-ІІ ступенів комунального закладу "Ганівський навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад"

 

Учнівське самоврядування

 СТАТУТУЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»  Мишуринрізької СЗШІ. Загальні положення:
 1.     Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.
2.     Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.
 ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування 
1.     Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.
2.     Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
3.     Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
4.     Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5.     Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими. 
 ІІІ. Органи управління учнівського самоврядуванняПрава і обов`язки
 1.     Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.
2.     Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського парламенту, яке проводиться раз на місяць.
3.     Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
4.     Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
5.     Президентом учнівського колективу може бути учень 9 - 11 класу, який обирається таємним голосуванням вчителів та учнів школи.
6.     Форми діяльності центрів  визначаються на засіданнях парламенту:
     Шкільний парламент:
 -         бере участь у складанні річного плану роботи школи;
-         координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;-         контролює створення належних умов для навчання та  дозвілля учнів;
-         приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;
-         вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;
-         бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;-         веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;
-         проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;
-         організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;
 Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування:
      Центр  «Освіти»:
-         проводить  роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
-         організовує консультаційну допомогу з предметів;
-         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
-         контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
-         веде боротьбу з пропусками уроків;
-         залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
-         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;
-         бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах  (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);
-         збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;
-         виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;
-         проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників. 
   Центр «Дисципліни і порядку»:
-         забезпечує захист прав та інтересів учнів;
-         організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;
-         контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;
-         організовує чергування учнів  по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;
-         контролює та оцінює чергування по класах;
-         контролює дотримання  учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного  розпорядку  учнів);
-         контролює відвідування учнями школи;
-         надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням;
-         організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;
-         розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;
-         виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду;
-         організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустріч з правоохоронцями. 
    Центр «Дозвілля»:
-         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;
-         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
-         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;
-         готує творчі виставки учнів;
-         встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;
-         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;
-         в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;
-         організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;
-         оформляє альбоми до пам`ятних дат, традиційних свят в школі ("Літопис класів");
-         організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.                    Центр «Здоров'я»:
-         пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
-         залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
-         організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;
-         проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
-         організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;
-         контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;
-         приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя  та культури поведінки;
-         проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори). 
     Центр «Добрих і корисних справ»:
-         виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;
-         створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі навчального року та в літній період;
-         організовує чергування на закріплених за класами територіях школи;
-         проводить рейдперевірки збереження шкільного майна та чергування один раз в місяць;
-         організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна;
-         веде облік збереження шкільного майна, закріпленого за тим чи іншим класом;
-         викликає на засідання учнів, які поламали меблі, входить з пропозицією до педагогічної ради або директора школи про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до шкільного майна;
-         проводить профорієнтаційну роботу в школі, виховує  інтерес та повагу до майбутньої професії;
-         піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих;
-         організовує проведення трудових операцій, десантів.
    Центр « Інформаційний»:
-         забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;
-         інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через шкільну газету;
-         розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;
-         сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;
-         забезпечує інформацією з життя школи (гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки житттєдіяльності, музичний калейдоскоп, навколо світу, підсумки роботи);
-         збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.